Puzzling Puzzle

SKU: 2242709130516
390,000₫
Màu sắc:
Fabric:
Kích thước:

PRODUCT DETAILS

- Tranh ghép hình làm bằng chất liệu giấy cán mờ, bao gồm 247 mảnh ghép, mỗi mảnh có kích thước 2x2cm 

- Kích thước khung tranh: 26x38cm

Related Items

 Fresh Start! 30ml Fresh Start! 30ml
 Morning Dew Morning Dew

Morning Dew

490,000₫

 Spray - Fresh Start! 50ml Spray - Fresh Start! 50ml
 Tinhcaroma - 30ml Tinhcaroma - 30ml
Sold Out
 Camo Chair - Yellow Camo Chair - Yellow
 Fresh Start! 10ml Fresh Start! 10ml
 11:11 11:11

11:11

490,000₫

 Spray - Tinhcaroma - 50ml Spray - Tinhcaroma - 50ml
Sold Out
 Camo Chair - Red Camo Chair - Red
 Tinhcaroma - 10ml Tinhcaroma - 10ml
Sold Out
 Camo Chair - Green Camo Chair - Green
Sold Out
 Checked Chair- Green Checked Chair- Green
Sold Out
 Checked Chair- Yellow Checked Chair- Yellow
Sold Out
 Checked Chair- Red Checked Chair- Red

 Puzzling Puzzle
 Puzzling Puzzle
 Puzzling Puzzle