Payment MethodPHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

Khi mua hàng cùng LIBÉ bạn có thể sử dụng 1 trong 2 hình thức thanh toán sau:

• Thanh toán bằng tiền mặt (COD) tại địa chỉ của khách hàng

Khách hàng thanh toán bằng tiền mặt đầy đủ giá trị đơn hàng và phí vận chuyển (nếu có) cho nhân viên giao hàng khi nhận hàng tại địa chỉ đã chọn trước. Đây là hình thức thanh toán dễ dàng nhất - phù hợp với khách hàng chưa có thẻ ATM, thẻ tín dụng, hoặc không quen với các hình thức thanh toán trực tuyến.

Hình thức thanh toán này có thể áp dụng cho khách hàng ở mọi tỉnh thành trên cả nước. 

• Thanh toán bằng hình thức VNPAY (ATM/Visa/Master Card/JCB/QR Pay)

Khách hàng thanh toán trực truyến bằng thẻ ATM, Visa, Mastercard, JCB, hoặc QR Pay thông qua cổng VNPAY đầy đủ giá trị đơn hàng và phí vận chuyển (nếu có). Đây là hình thức thanh toán tiện lợi, không cần tiền mặt. Khách hàng không phải thanh toán thêm bất kì khoản chi phí nào khác khi nhận hàng tại địa chỉ đã chọn trước.

Hình thức thanh toán này có thể áp dụng cho khách hàng ở mọi tỉnh thành trên cả nước.
PAYMENT METHOD

We currently offer the two following payment methods: 

• Cash-On-Delivery (COD) at the customer’s address 

Customers make full payment of the shopping bill (including shipping fee) for shippers after receiving goods at your address. Cash-On-Delivery is the simplest payment method, best fit for customers who pursue no ATM/credit cards or have little experience in making online payments.

This payment method applies to customers from all cities and provinces of Vietnam. 

• Online banking through the VNPAY portal (ATM/Visa/Master Card/JCB/QR Pay)

Customers make full payment of the shopping bill (including shipping fee) through the VNPAY portal (ATM, Visa, Mastercard, JCB, or QR Pay is all accepted). Online banking through VNPAY is the most convenient payment method. Customers are not required to pay any other fees when receiving goods at your address.

This payment method applies to customers from all cities and provinces of Vietnam. 

Subscribe to us!

Sign up to receive LIBÉ’s new arrival
updates, sales, exclusive content, events and more!