Size Guide

 


 


Các hình dưới đây giúp hướng dẫn cách đo kích thước trên sản phẩm. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hay thắc mắc nào, hãy gọi đến cho LIBÉ qua số Hotline 0909 408 169 hoặc gửi email đến địa chỉ support@libe.clothing. Ngoài ra, chúng mình luôn sẵn sàng hỗ trợ các bạn trên Facebook và Insagram bạn nhé!

 

 

The illustrations below help guide dimension measurement for our products. If you have any question or concern, please feel free to call LIBÉ at 0909 408 169, or via email: support@libe.clothing. In addition, we are always ready to support you via Facebook and Instagram.

 

 

 

 
 
 
 
 

Subscribe to us!

Sign up to receive LIBÉ’s new arrival
updates, sales, exclusive content, events and more!