LIBÉ STORESLIBÉ STORE LÝ TỰ TRỌNG
1st Floor, 26 Ly Tu Trong, District 1, Ho Chi Minh City
Contact: 028 3823 1989

Monday - Sunday: 
9.30 - 22:00


~


LIBÉ STORE NGUYỄN TRÃI
52 Nguyen Trai, District 1, Ho Chi Minh City
Contact: 028 3925 1989

Monday - Sunday: 
9.30 - 22:00

~


LIBÉ STORE NGUYỄN GIA TRÍ
114 Nguyen Gia Tri, District Binh Thanh, Ho Chi Minh City
Contact: 028 3535 2193

Monday - Sunday: 
9.30 - 22:00LIBÉ STORE TÚ XƯƠNG
65 Tu Xuong, District 3, Ho Chi Minh City
Contact: 028 7300 2042

Monday - Sunday: 
9.30 - 22:00


~


LIBÉ STORE THÁI PHIÊN
29 Thai Phien, District Hai Ba Trung, Hanoi
Contact: 024 3218 1476

Monday - Sunday: 
9.30 - 22:00

~


LIBÉ STORE NGUYỄN GIA TRÍ
114 Nguyen Gia Tri, District Binh Thanh, Ho Chi Minh City
Contact: 028 3535 2193

Monday - Sunday: 
9.30 - 22:00