Em Ai Laptop Sleeve 13 inch - Kiwi

SKU: 2242737124533
290,000₫
Màu sắc:
Fabric:
Kích thước:

PRODUCT DETAILS

- Túi laptop size 13 inch, nắp gập đóng mở bằng băng dính gai, may chần bông. 
- Kích thước: 23cm x 35cm
- Chất liệu: vải dù Màu sắc: họa tiết in hình trái kiwi

 Em Ai Laptop Sleeve 13 inch - Kiwi
 Em Ai Laptop Sleeve 13 inch - Kiwi
 Em Ai Laptop Sleeve 13 inch - Kiwi
 Em Ai Laptop Sleeve 13 inch - Kiwi
 Em Ai Laptop Sleeve 13 inch - Kiwi
 Em Ai Laptop Sleeve 13 inch - Kiwi

Subscribe to us!

Sign up to receive LIBÉ’s new arrival
updates, sales, exclusive content, events and more!