Gift Card

Gift Card

SKU: GIFTCARD500
500,000₫
Vật liệu:

PRODUCT DETAILS

- Không áp dụng khi mua hàng Online.

- Tất cả Gift Card không có giá trị quy đổi thành tiền mặt.

- Gift Card được áp dụng trực tiếp khi mua hàng tại Cửa Hàng LIBÉ.

- Vui lòng xuất trình thẻ khi giao dịch tại hệ thống cửa hàng của LIBÉ.

- Gift Card không được áp dụng đồng thời với các chương trình khuyến mãi khác.

- Hạn sử dụng 6 tháng tính từ ngày mua Gift Card

(*) LIBÉ không chịu trách nhiệm trong trường hợp thẻ bị mất.

Related Items

 Gingham Crochet Hairclip Gingham Crochet Hairclip
 Gingham Crochet Hairclip Gingham Crochet Hairclip
 Gingham Crochet Hairclip Gingham Crochet Hairclip
 Gingham Crochet Hairclip Gingham Crochet Hairclip
 Gingham Crochet Hairclip Gingham Crochet Hairclip
 Gingham Crochet Hairclip Gingham Crochet Hairclip
 Grey Cloud Pin Grey Cloud Pin
 Blue Cloud Pin Blue Cloud Pin
 White Cloud Pin White Cloud Pin
 Crochet Sad Pin - Yellow Crochet Sad Pin - Yellow
 Floral Scrunchie Floral Scrunchie
Sold Out
 Crochet Smile Pin - Pink Crochet Smile Pin - Pink
 Crochet Basketball Pin Crochet Basketball Pin

 Gift Card